Na co se veřejnost během dvoudenních oslav může těšit?

„Během těchto dvou dnů chceme připomenout, že celých šedesát let jsme tady pro občany. Chceme přiblížit historii ve srovnání se současností. Ve čtvrtek jsou na programu ukázky na Husově náměstí. Návštěvníci se mohou těšit i na přehled naší činnosti. Bude také vystavena hasičská technika jak historická, tak současná – moderní i naše nejnovější vyprošťovací technika. Program začíná v 9 hodin. První ukázka bude patřit hašení, následovat bude vyprošťování osob z vozidel. Kolem 11. hodiny bude následovat ukázka naší lezecké skupiny. To je další součást naší činnosti s ohledem ke specifikaci okolní krajiny. Záchrana lidí z výšek nebo z hloubek je v naší lokalitě dost používaná. Po poledni bude následovat ukázka zásahu historickou technikou a na závěr přijdou na řadu děti z kroužku vedeném dobrovolnými hasiči."

Co návštěvníky čeká 
v pátek?
„Program bude pokračovat dnem otevřených dveří. Lidé si budou moci prohlédnout naše garáže a přilehlé prostory. Budou moci nahlédnout i do některých prostor stanice. V sále máme připravenou výstavu fotografií, ale i artefaktů spojených s profesionálními hasiči, které máme zapůjčené díky skvělé spolupráci s Muzeem Českého krasu 
v Berouně. Den otevřených dveří požární stanice potrvá od 9 do 12 hodin. Následovat bude slavnostní schůze k výročí a na závěr máme naplánované společné setkání hostů, bývalých a současných příslušníků sboru."

A nyní trochu k samotné historii, pane řediteli. Jak vlastně profesionální sbor v Berouně vznikl a sídlil od začátku na stejném místě?
„Profesionální hasiči vlastně vznikli z dobrovolného sboru, který v Berouně působil. Hasičská zbrojnice, ve které sídlíme, se začala stavět ve stejném roce, kdy byl profesionální sbor založen, tedy v roce 1956. Na začátku hasiči měli svou základnu na Závodí v domku, který dnes už nestojí. Byl u dnes již bývalého autobusového nádraží."

Kolik lidí původně sloužilo na stanici v porovnání s dnešním stavem?
„V počátku se sloužila směna 2+1, tedy dva hasiči a jeden velitel. Nějakou dobu trvalo, než se podařilo počty naplnit. V prvopočátcích totiž nemělo naše řemeslo takovou společenskou vážnost a nebylo ani dostatečně finančně ohodnocené ve srovnání s ostatními profesemi. Byl proto velký problém sehnat kvalitní lidi. Mělo to ale výhodu, že se k hasičům dostali lidé, kteří uměli řemeslo. A to dokázali využít jak při zásazích, tak i při výstavbě zbrojnice. Bylo zde totiž odpracováno tisíce hodin, a to nejen při směně, ale i v době osobního volna. Takže v samotných počátcích se stávalo, že hasiči sloužili téměř nepřetržitě, aby se pokryl požadavek akceschopnosti 24 hodin denně. A kolik lidí je na směně v současné době? Směna slouží ve složení 12 + velitel."

Hasiče si každý představí při boji s plamenem. To ale není jediná náplň práce, a možná ani ne nejčastější?
„Máte pravdu. Výjezdy 
k požárům tvoří asi jen třetinu. V daleko větší míře převládají dopravní nehody. Ale nesmíme zapomínat ani na další výjezdy například při vichřicích, záplavách, lokálních povodních."

Pane řediteli, vy v Berouně působíte 10 let. Můžete zavzpomínat na nejdramatičtější chvíle, které jste zde zažil?
„Určitě jsou to větší požáry, jako například v bývalých gramofonových závodech, v Intosu Žebrák nebo střecha Edenu v centru Berouna. Ale náročné jsou 
i zásahy, které nejsou pro veřejnost možná tak zajímavé, ale jsou náročné právě kvůli špatné dostupnosti terénu."

Co byste na závěr popřál profesionálnímu sboru hasičů v Berouně do další šedesátky?
„Popřál bych hasičům, aby vždycky měli možnosti uplatnit svou touhu pomoci ostatním. Tedy aby jim stát umožnil tuto pomoc poskytovat, aby připravil takové podmínky, ať už nákupem technicky, technických prostředků a složením počtu sil tak, aby se mohli plně věnovat svému náročnému poslání."