Město Beroun se otázkou zimního stadionu zabývá již delší dobu. Areál by město chtělo provozovat samo, respektive prostřednictvím příspěvkové organizace, která by měla mít název Berounská sportovní. Ta by podle slov starosty Ivana Kůse měla sdružovat všechna městská sportoviště a zimní stadion by zde hrál jednu z nejdůležitějších úloh.

V současnosti je ale dle smlouvy provozovatel berounského zimního stadionu firma Dynatel. Město spolu s právníkem se nyní bude snažit najít cestu, jak situaci vyřešit. A jasněji by mělo být právě po dnešním jednání berounské rady.

Provozovatel zimního stadionu mezitím na svých webových stránkách vydal vyjádření, jehož část citujeme: „Ve středu 9. března nám byl společností ČEZ, a.s. odpojen přívod elektrické energie na ZS Beroun. V současné době zjišťujeme, zda a v jakém časovém horizontu je možné tuto nepříznivou situaci, která tvrdě dopadá na všechny klienty ZS Beroun, zvrátit.“

Dále Tomáš Němec za společnost Dynatel uvádí: „Provozujeme ZS Beroun přes 20 let a dosud bez jediného závažného problému. Poslední 3 roky jsme ale vystaveni tlaku zájmových skupin, které mají zájem o převzetí ZS a dosud jsme tomuto tlaku úspěšně odolávali. Rádi bychom také upřesnili informace z tisku o dotaci na provoz, která formálně činí 2,5 milionu Kč za rok. Noviny se již nezmiňují o tom, že je zároveň město oprávněno nabídnout svým sportovním klubům využití 1500 hodin za dotovanou cenu 400 Kč místo ceníkové ceny 2500 Kč, která je dána vysokou energetickou náročností provozu ZS, a to i přes dlouhodobě vysoké vytížení ledové plochy v průměru kolem 12 hodin denně. A těchto 1500 hodin také vždy město využije.“

Situaci na zimním stadionu sledujte i v dalších vydáních Berounského deníku.