Další stavební úpravy čekají mateřskou školu v příštím roce, kdy zároveň oslaví 50 let své existence. Stavební práce se nevyhnuly ani Mateřské škole Vrchlického na Závodí, kde by se měla v prů běhu září dokončit přístavba budovy za zhruba 1,3 milionu korun. Nový prostor bude využit jako zázemí pro učitelky, které zde zatím chybělo.

V Mateřské škole Sluníčko se v srpnu vyměnilo topení včetně rozvodů. Tato akce si z městského rozpočtu vyžádala investici, která nepřesáhla 250 tisíc korun. V další etapě se v MŠ Sluníčko vymění kotle. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Nezapomíná se ale ani na školáky. Nejvýraznější změny zaznamenají děti v ZŠ na Wagnerově náměstí, kde stavební firma o prázdninách vyměnila část oken.

I tato investice odčerpala z městského rozpočtu zatím částku do 250 tisíc korun. V další etapě, která by se měla uskutečnit ještě letos, se dokončí výměna zbývajících oken. Ve 2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici se instalovaly nové přívody nízkého napětí pro podružné rozváděče ve všech pavilonech školy a školáci získají i nové veřejné osvětlení v areálu školy. Celkové náklady se pohybují kolem 750 tisíc korun včetně DPH. 


Děti ze ZŠ Komenského na berounském Závodí se velkých změn dočkají až v dalším období. Beroun se totiž připravuje na přístavbu této školy. Dne 29. srpna skončila lhůta pro podání námitek k výběrovému řízení na zpracování projektové dokumentace. Pokud by nebyly podá ny námitky, bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. Beroun na tuto stavbu bude hledat vhodné dotační tituly, které by pomohly s financováním přístavby