Letošní Den Země děti oslavily nejen hrou, pořadatelé jim navíc chtěli připomenout pravidla, která k ochraně krajiny přispívají. „Většinou je znají," prohlásil za Technické služby Beroun Jan Žurek. A co vše se ve stánku berounských technických služeb chlapci a děvčata dozvěděli? „Především to, jak s odpady nakládat. Snažíme se jim přiblížit barevné rozdělení kontejnerů i to, jak se odpady dál zpracovávají a co se 
z nich následně vyrábí," doplnil Jan Žurek a opět se začal věnovat dětem, které měřily své síly v závodu s popelnicemi.

Stanoviště na berounském náměstí měla i společnost Elektrovin zaměřená na elektroodpad. „Hravou formou se snažíme děti naučit, že takový odpad nepatří do komunálního odpadu, ale na místa zpětného odběru, jako jsou prodejny elektra," prohlásila za společnost Lenka Vorlová, která také pochválila znalosti dětí.

Že dětem není třídění odpadů cizí, potvrdil jedenáctiletý Zdeněk Kollmann z Berouna: „Doma třídíme plast, sklo, papír. Pak máme směsný dopad. Na správné třídění dohlížím já 
a mamka." Pořadatelem akce 
s názvem Člověk a krajina bylo město Beroun. Se svým programem se přidal například 
i dům dětí a mládeže.