Nařízení vedení města reguluje reklamu šířenou podnikateli i organizacemi na veřejně přístupných místech mimo provozovnu či sídlo firmy. Regulaci reklamy odsouhlasila rada města v návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období 2016 – 2019, které zastupitelé města schválili v prosinci roku 2016. „V případě, že si někdo není jistý, zda jeho reklama není v rozporu s tímto nařízením, může kontaktovat náš odbor,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová s tím, že někteří podnikatelé se již na jejich odbor s dotazy obrátili.

V případě, že podnikatelé reklamní štíty a jiné poutače, které jsou v rozporu s nařízením města, neodstraní, hrozí jim od 1. Dubna pokuta až 100 tisíc korun.
S reklamou je to stejně jako s graffiti. Místo aby začaly ubývat, tak se zvětšují a rozšiřují. Město proto vydalo nařízení, jež se vztahuje na reklamy nepodléhající stavebnímu povolení. Takže ne u billboardů. Nařízení se týká reklamních poutačů, které jsou v našem městě různě montovány na zábradlí, domy, ploty a podobně. Ty chceme eliminovat,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina. „Chceme, aby návštěvníci Berouna viděli hezké město a ne milion reklam, které tady nyní jsou,“ dodal.

Nařízení rozděluje území města mimo částí Jarov, Zdejcina, Hostím, Lištice na čtyři kategorie veřejně přístupných míst, a to A, B, C a D. Reklama je regulovaná v závislosti na kategorii. A je městské jádro a městská památková zóna, B obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové dopravy, C veřejná prostranství s převahou zeleně a D ostatní.

Od 1. dubna budou asistenti prevence kriminality sledovat, zda v ulicích vybraných částí města není umístěna reklama v rozporu se zmiňovaným nařízením. Nevyhovující reklamu fotograficky zdokumentují a předají odboru územního plánování a regionálního rozvoje. „V tomto případě nejprve zjistíme vlastníka zašleme mu upozorňovací dopis s výzvou, aby reklamu neprodleně odstranil,“ upozornila Dana Vilhelmová. Pokud na dopis majitel nezareaguje, pak mu hrozí pokuta.

Město bude odstranění reklamy kontrolovat postupně. Začne centrem města, které je památkovou zónou. „Přiměřená reklama a vývěsní štíty hsitoricky k veřejnému prostoru patří. Co je ale podstatné, to je právě přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklamních sdělení a jejich profesionální a kultivované zpracování,“ říká architekt Pavel Koubek.

„Propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství přirozeně patří. Bohužel současný rozsah, živelnost a míra působení propagačních prostředů a metod vytvářejí atmosféru chaostu a degradují městské prostředí,“ zdůvodňuje rozhodnutí města starosta Berouna Ivan Kůs.

A co na nařízení říkají lidé a sami podnikatelé v centru města?

„Odpor vůči reklamě je v zásadě odporem vůči produkci hodnot, a protože produkce je důsledkem racionality, je násilný postup vůči svobodné reklamě snahou udupat racionalitu v jejím nejzákladnějším principu. A je už naprosto podružné, že reklama může být různá – vkusná i odpuzující, vlezlá i citlivá, manipulující i férová, úsměvná i nudná,“ tvrdí ve svém prohlášení Luboš Zálom z Berouna.

Mnozí podnikatelé z Husova náměstí doufají, že jejich reklama je v souladu s nařízením města. Patří k nim i Olga Soukupová, která provozuje na náměstí lékárnu. „Venkovní reklamu v podstatě nepoužíváme. Výlohu máme polepenou pouze dvěma plakátky. Jsou to takové celoplošné reklamy. To jim snad nebude vadit. Pak máme nad vchodem zelený poutací kříž. Ten už jsme ale s městem jednou řešili. Nesmí tam běhat žádná reklama, a to dodržujeme. Myslím si, že jsou podnikatelé v poslední době hodně omezovaní, a že to nařízení není správné,“ uvedla Olga Soukupová.