Na městském i soukromém majetku tak vznikají velké škody. Dopadnout vandaly, kteří mají na svědomí škody za desítky tisíc korun přímo při činu, není jednoduché. Proto už v loňském roce město využilo možnosti a požádalo o pomoc při odhalování totožnosti sprejerů veřejnost.

„Veřejnost nám pomohla už ve třech případech,“ potvrdil berounský starosta Ivan Kůs.

Výzva města, aby obyvatelé Berouna pomohli při usvědčení a potrestání vandalů, tak nese své ovoce. Přestože se berounští radní rozhodli ke zvýšení účinnosti výzvy vyplatit finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun, studentka střední školy, která pomohla dopadnout tři sprejery těsně po činu, neměla v době oznamování trestného činu o odměně potuchy.

„Na policii zavolala proto, že nemá ráda, když někdo ničí hezké věci a poškozuje cizí majetek. O vypsané odměně se dívka dozvěděla až později. Podle nahlášeného popisu a trasy pachatelů je potom policisté zadrželi chvíli poté, co kromě autobusové zastávky na Plzeňce posprejovali ještě několik dalších domů,“ uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že mladí hříšníci nebyli nakonec souzeni, protože se s nimi státní zástupce dohodl na náhradě a odstranění škody.

V Berouně hořel stánek s rychlým občerstvením U Humra. Policie nevyloučila, že se jedná o úmyslný čin.
Stánek s občerstvením zřejmě někdo podpálil
Před stoletou vodou je chráněna značná část Berouna, u několika domu to tak ale není. Jde zejména o pravý břeh Litavky a část levého břehu Berounky v lokalitě Zborovského nábřeží.Na pravém břehu řeky Litavky  žije a podniká Rudolf Mašek.
Proti povodni nejsou všichni lidé chráněni

Město v lokalitě Plzeňky, kde je velký pohyb lidí a hrozí tak potenciální nebezpečí páchání trestné činnosti, nechalo po tomto činu nainstalovat bezpečnostní kameru s vysokou rozlišovací schopno-stí. V současné době vyšetřue berounská policie dva případy řádění sprejerů.

„Aktuálně řešíme pospre-jovanou fasádu berounské drogerie a graffiti na vlakové soupravě na nádraží. Na vlacích se nám nyní objevuje nápis FC. Dříve bývalo FC Radio, nyní jsou na vagonech nápisy FC Ratio. Pra-vděpodobně se jedná o stej-ného pachatele,“ uvedla mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková s tím, že policie žádá veřejnost o pomoc při odhalení totožnosti autora těchto nápisů.

KDE HLÁSIT SPREJERY

Lidé, kterým není vzhled města lhostejný, mohou svá svědectví k případům vandalismu neprodleně hlásit Městské policii na linku 156 nebo na Policii ČR linka 158 nebo 974 872 700. Při oznamování lze požádat o to, aby osob-ní údaje oznamovatele nebyly zveřejněny, což bude respektováno.

OCHRANA PROTI GRAFFITI

V boji proti sprejerům jde ale město Beroun ještě dál. Jeho vedení uložilo odboru majetku a investic, aby omítky městských objektů opatřilo technologií nátěru antigraffiti. Jedná se o objekty, které čeká rekonstrukce, nebo které se budou stavět nové.

Kromě toho se začalo v letošním roce i s odstraňováním graffiti. Z rozpočtu jdou statisíce korun na jejich likvidaci a je vybráno zhruba dvacet městských objektů, které chce město od výtvorů sprejerů očistit. Budova v zázemí venkovního plaveckého areálu na Velkém sídlišti byla prvním z nich. „V první fázi vybraná firma odstraní graffiti z městských budov. V druhé fázi, což bu-de po novém roce, bychom po vzoru jiných měst tuto službu nabídli i majitelům ostatních poničených objektů včetně soukromých. Letos na odstranění graffiti počítáme s částkou kolem tří set, maximálně čtyř set tisíc korun,“ vysvětlil starosta Berouna Ivan Kůs. Do harmonogramu první fáze je zahrnutý také skatepark, Jungmannova základní škola a Základní škola na Závodí, Mateřská škola pod Homolkou, budova s malometrážními byty v ulici Talichova či lávka přes řeku Berounku.

Povodeň před patnácti lety připravila tisíce lidí nejen o domov, ale i o práci. Podnikatelé i obchodníci museli nejprve několik týdnů své obchody i restaurace vyklízet, než je mohli znovu otevřít.
Do protipovodňových opatření míří miliony
Ilustrační foto
Rodiče zaplatí za výbavu školáka tisíce korun

„Podle mne je dobře, že město požádalo v boji proti vandalismu o pomoc veřejnost. Současná mládež nemá k veřejnému majetku žádný vztah. Všude odhazují nedopalky od cigaret a niče-ním majetku si zvedají sebevědomí před kamarády. Všechno je to ale vina rodičů, kteří by jim měli být vzorem,“ myslí si Alena Maršíková.