Stavební práce související s modernizací železniční trati na trase Praha – Plzeň v úseku Králova Dvora přinesly další omezení. Až do neděle bude uzavřen železniční přejezd v králodvorské lokalitě Popovice. Objízdná trasa je stejná jako při uzavírce začátkem dubna. Je viditelně značená a vede přes Králův Dvůr a Křižatka.


Práce na železniční trati v lokalitě Králova Dvora byly zahájeny už koncem loňského roku v rámci projektu Optimalizace trati Beroun – Zbiroh a nyní finišují právě rekonstrukcí popovického železničního přejezdu. Po jeho dokončení budou stavební práce přesunuté do Zdic. „V rámci rekonstrukce získá železniční přejezd v Popovicích nová moderní přejezdová zařízení a bude také širší a přehlednější než dříve. Vzrostlý strom, který byl u přejezdu ve směru od Popovic, byl pokácen,“ uvedl za stavební dozor Karel Huml.


Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh je součástí západní větve III. tranzitního železničního koridoru a zároveň evropského železničního koridoru Paříž – Frankfurt nad M. – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov.


Železniční trať poblíž Popovic byla zahrnuta do prvního úseku rekonstrukce. V jejím okolí byly vysekané křoviny, vybudovala se protihluková stěna, ale i nový železniční přejezd v Karlově Huti a v Popovicích. Dále byl zrekonstruován železniční most u sídla místní správy a údržby komunikací a přestavěna železniční zastávka v Popovicích. Ta se posunula o 200 metrů směrem k Berounu.


Cílem optimalizace je úprava tratě a železničních stanic na maximální rychlost 120 až 130 kilometrů v hodině pro klasické vlakové soupravy a 150 až 160 kilometrů v hodině pro soupravy s naklápěcí technikou. Výše zmiňovaný traťový úsek by měl být uveden do takového stavebně technického a provozního stavu, aby odpovídal parametrům stanovených v dohodách vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie.


Investorem stavby za zhruba 4,5 miliardy korun jsou Správa železniční dopravní cesty a České dráhy.