„Její prodej by se měl uskutečnit do konce června letošního roku. Nemovitost by měla přejít do vlastnictví současných nájemců bytů a lékárny, se kterými už byly sepsány smlouvy o smlouvách budoucích. Nyní bychom s nimi měli podepsat už konečné smlouvy,“ uvedl starosta Králova Dvora Karel Mencl.

V případě, že se podaří představitelům města ke smlouvám zajistit všechny potřebné podklady do březnového zasedání městského zastupitelstva, bude se na něm prodej celé budovy projednávat. „Než s novými vlastníky smlouvy podepíšeme, musí vše schválit zastupitelé města,“ upozornil starosta Králova Dvora.

Prodejem budovy by měl Králův Dvůr získat do rozpočtu města 4 miliony 975 tisíc korun. Současným nájemníkům dvou bytů v horním patře budovy a nájemcům lékárny totiž město hodlá prodat budovu bez skladů, které jsou v jejím těsném sousedství. „Sklady bychom chtěli prodat samostatně. K prodeji je město nabídlo k prodeji za 800 tisíc korun. Za tuto částku o ně ale dosud nikdo neprojevil zájem,“ informoval místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil. Je tedy možné, že zastupitelé města budou muset jejich požadovanou cenu nakonec snížit.

„Kromě skladů jsme veřejnosti nabídli k prodeji i městský pozemek v Levíně, který má výměru tisíc metrů čtverečních. Za čtvereční metr město požaduje šest set korun. Nikdo ale o něj zájem neprojevil, stejně jako o pozemek v Počaplech který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních. Zde ale město požaduje tisíc korun za metr čtvereční,“ informoval místostarosta Králova Dvora.

Část peněz, které město z prodeje budovy získá, hodlá použít na uhrazení odsunutých plateb z loňského roku a zbytek by měl jít na investiční akce v letošním roce.