Počet žáků, kteří na začátku nového školního roku usednou v prvních třídách do lavic ale mnohé ředitele základních škol nepotěší. Na rozdíl od škol ve městech, které se letos potýkají s přetlakem dětí, mnohé základní školy na menších vesnicích budou muset žádat ministerstvo školství o výjimku, protože daný normativ žáků nenaplní. Některé už na výjimce jsou. K nim patří i Základní škola v Hudlicích.

„Počítáme, že k zápisu k nám do školy přijde tak patnáct žáků. To je takový pravidelný počet dětí, které k nám každoročně do školy přicházejí. Všechny děti, které dnes k zápisu přijdou, ale do první třídy nenastoupí, protože rodiče některých požádají o odklad,“ uvedla ředitelka Základní školy Hudlice Anna Vávrová.

Na hudlické základní škole je jen pět ročníků základní školní docházky. Od první do páté třídy. V současné době se v pěti třídách učí 70 dětí. Na některých dětech, které k zápisu do první třídy do hudlické základní školy přišly, bylo vidět, že se školy nebojí. Byly hovorné a v klidu odpovídaly na otázky, které jim učitelky dávaly.

„Do školy už se moc těším. Umím už básničku Pod naším okýnkem,“ svěřil se ochotně Víťa Jiřík z Hudlic.

Při zápisu děti v jedné třídě učitelkám předvedly matematické znalosti, v další třídě se mohly pochlubit grafomotorickými dovednostmi. „Předškoláci si tak s rodiči prohlédnou celou školu a seznámí se se všemi učitelkami, které na naší škole učí,“ upozornila Anna Vávrová.