Umístit dítě v Mateřské škole pod Hájem v Králově Dvoře je pro mnohé rodiče zcela nemožné. Mateřská škola už svojí kapacitou potřebám obyvatel města nestačí a žádosti rodičů o umístění dětí musí odmítat. Kromě obyvatel Králova Dvora v ní hledají místo pro své děti i rodiče ze spádových obcí v okolí města.

„Letos už jsme do školky nepřijali sedmdesát dětí. Přednost dostali předškoláci a děti z Králova Dvora,“ informoval starosta Králova Dvora Karel Mencl.

Nedostatek volných míst ve školce způsobil některým maminkám už ale problémy i v loňském roce. „Když byly synovi tři roky, podařilo se mi sehnat práci. Zažádala jsem si proto o jeho umístění v Mateřské škole pod Hájem, ale v červenci jsem dostala vyrozumění, že mi ho z kapacitních důvodů nemohou přijmout. Protože jsem ho neměla kam dát, tak jsem o tu práci přišla,“ postěžovala si Jana z Králova Dvora.

Problém by mohla vyřešit přístavba, díky které by se kapacita mateřské školy navýšila až o 50 míst. Rozšíření mateřské školy si ale vyžádá investici kolem 18 milionů korun, které město v současné době nemá. Představitelé Králova Dvora proto chtějí finanční prostředky získat jinou cestou. Prostřednictvím dotace.

„Na přístavbu školky už máme zpracované stavební povolení. Nyní už máme vybranou i firmu, která nám žádost o poskytnutí dotace zpracuje. Bez dotace bychom tuto náročnou investiční akci nemohli zrealizovat,“ informoval starosta Králova Dvora Karel Mencl.

Žádost o dotaci chtějí zastupitelé Králova Dvora zaslat na Regionální operační program regionu soudržnosti Středních Čech, kam by měla být odeslána do 15. prosince letošního roku.

„Když budeme mít štěstí a naše žádost bude mezi vybranými, máme prostřednictvím dotace šanci získat maximálně 15 milionů korun. Zbytek bude muset město doplatit ze svého,“ upozornil Karel Mencl.