Berounsko/ Školáci i mládež do 18ti let se mohou zapojit do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. „Do soutěže se mohou zapojit děti v rámci školní i mimoškolní činnosti. Je organizována pro taková zařízení jako jsou například mateřské a základní školy, speciální a pomocné školy, ale také pro gymnázia a další střední školy. Zapojit se do ní mohou i domy dětí, družstva mladých hasičů či skautské oddíly,“ láká za okresní sdružení hasičů nové soutěžící Ester Klánová.


Soutěž je rozdělana do dvou částí. „Literární proběhne ve čtyřech kategoriích a výtvárná v osmi. V soutěži by děti měly vyjádřit své poznatky o příčinách požárů, příklady nepozornosti při manipulaci s ohněm a nebo hořlavinami či zábavnou pyrotechnikou,“ uvedla Ester Klánová.
Školáky mohou při výtvarné či literární činnosti inspirovat například nebezpečné hry některých vrstevníků. Čerpat mohou i ze zásahů hasičů při haváriích, dopravních nehodách a nebo živelných pohromách. Výtvarnou formou mohou zpracovat i téma ochrany životního prostředí či zájmovou, sportovní a výchovnou činnost mládeže se zaměřením na požární techniku.


„Maximální doporučený formát výkresů je A3, u literární části může mít dílo maximálně čtytři stránky formátu A4,“ upozornila Ester Klánová.
Soutěž bude mít základní, okresní, krajské a republikové kolo. Při každém z nich se vždy vyhodnocují tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Základní kolo odstartovalo 1. února a potrvá až do 10. dubna.⋌