„Podívejte se na tu hrůzu! Vidíte, co s těmi stromy udělali? Takové zkracování topolů je k přírodě hrozně bezcitné. To se přece dělá mimo vegetační dobu,“ stěžují si někteří občané Králova Dvora na prořezávku stromů, které rostou u vodní nádrže ve směru na místní lokalitu Zahořany.
Podle paní Kaseckertové byly topoly prořezány neodborně a takový typ zkracování větví v době vegetace je pro topoly snad horší, než kdyby je město nechalo rovnou vykácet.

„Stromy vysázeli před 50 lety včelaři bratři Trnkové, je dobře, že nevidí, jak nyní vypadají,“ říká k současnému vzhledu stromů u vodní nádrže občan Králova Dvora Jiří Vaněk.

Stejný problém vidí někteří obyvatelé Králova Dvora také v prořezání suchých větví vzrostlých lip, které lemují Jungmannovu ulici.
„Tohle se dělá během zimy a ne na jaře,“ stěžuje si nejmenovaný občan Králova Dvora.

Starosta Králova Dvora Petr Vychodil na to říká, že v době vegetačního klidu se těžko rozezná, které větve jsou suché a které ne.
„Stromy jsme prořezat museli. Obrátilo se na nás kvůli tomu se žádostí několik občanů, kteří v této lokalitě žijí. Větve topolů zasahovaly už do drátů elektrického vedení a větvě líp v Jungmannově ulici byly proschlé a nebo zasahovaly lidem do zahrad,“ uvedl k jarní prořezávce větví topolů a lip Petr Vychodil.

A jak to v mnoha takových podobných případech bývá, někteří občané jsou proti prořezávce, či kácení stromů a jiní zase neskrývají spokojenost s takovým zásahem.

V případě lip a topolů v Králově Dvoře by někteří obyvatelé města raději viděli úplné vykácení prořezaných stromů a nebo jejich razantnější zkrácení.

„Nikdo si neumí představit, jaký nepořádek z těch stromů každoročně máme kolem domu a na zahradě. Já bych ty lidi, co se jim to nelíbí, jednou nechala, ať mi to přijdou uklidit, pak by určitě mluvili jinak. Ti, co si na ořezání stromů stěžují, jsou většinou včelaři a sobecky hájí své zájmy. Už nevidí, jaké nebezpečí hrozí mému a okolním domům při bouřce,“ říká rozhořčeně Daisy Zítová, obyvatelka Jungmannovy ulice v Králově Dvoře.
Jak dále uvedla, větve stromů zasahují do drátů elektrického vedení a ty, když je bouřka, kvůli tomu jiskří.

„Se sousedy máme vždy strach, že nám některá z jisker přeskočí na dům a zapálí nám ho. Nejraději bych byla, kdyby u stromů razantně seřízly i koruny,“ upozornila Daisy Zítová.