Berounsko/ Nový Hejtman středočeského kraje David Rath už se naplno věnuje své funkci. Vedle otázky a programu ve zdravotnictví chce David Rath také pomoci školství,a to zřízením nové středočeské univerzity. Přestože Středočeský kraj patří mezi největší v celé republice, jako jediný nemá veřejnou vysokou školu. Založením nové univerzity by se tento nechvályhodný údaj změnil.


Záměr Davida Ratha je především snaha udržet studenty v našem kraji a usnadnit jim často zdlouhavé a nepříjemné dojíždění. Univerzita by pomohla také snížit sučasné přetížení dopravy. Nová středočeská univerzita nabízí i zajímavou příležitost pro kvalifikované odborníky. Mohlo by zde najít uplatnění mnoho odborníků jak v podobě vyučujících, tak v úzkém navázání na možný výzkum.


Rektorát univerzity by měl sídlit v Jezuitské koleji v Kutné Hoře spolu s fakultou umění a restaurátorství. Samotná univerzita by měla být umístěna v jednom z velkých měst kraje. Do hry se tak dostávají města jako je Kolín, Kladno nebo Mladá Boleslav.
V současné době je vytvořena skupina odborníků, kteří již mají zkušenosti v oblasti školství a s řešením podobného případu se již setkali. Úkolem skupiny je zmapovat všechny otázky týkajících se vyučujících předmětů a předložit návrh zákona, podle kterého bude univerzita fungovat.
Umístění jednotlivých fakult bude záviset na několika faktorech. Fakulta zaměřená na farmacii a lékárenství by tak například dostala prostory bývalé závodní nemocnice v Příbrami.


V první fázi by mělo vzniknout přibližně pět fakult a v každém bývalém okresním městě minimálně jedno vysokoškolské pracoviště.
Nad novou univerzitou však visí několik otazníků. Tím hlavním z nich je, jak ji chce hejtman Středočeského kraje zafinancovat. Jedná se nejen o výstavbu nebo pronájem nových areálů, ale také o kvalitní finanční ohodnocení vyučujících. Druhou otázkou zůstává personální obsazení. Aby univerzita mohla udělovat akademické tituly, musí mít příslušný počet kvalifikovaných odborníků. ,,Kde, a jak chce kraj sehnat tyto lidi při současné podfinancované situaci vysokých škol, mi není jasné,“ uvedla profesorka cizích jazyků Jitka Charvátová.


Návrh prošel již krajskou radou a do konce ledna by měla být hotová kompletní novela zákona. Samotná univerzita má stát do dvou let a již za dva roky by studenti mohli dělat historicky první přijímací zkoušky. S pomocí se hejtman středočeského kraje obrátil i na současné střední školy a gymnázia v kraji, které se prostřednictvím anket a hlasování vyjádřili k názvu budoucí univerzity. Na výběr bylo několik názvů, mezi kterými nechyběla Univerzita Václava Havla, Přemyslovská univerzita ve Středních Čechách nebo Královská univerzita Střední Čechy. Právě pro poslední možnost se vyslovila většina studentů berounského gymnázia. Studenti však mohli navrhovat i své vlastní názvy a tak vedle jmen Univerzita Bernarda Bolzana se objevil i návrh Středočeská univerzita Joachima Barranda.

Autor článku Jakub Hybš