Ten téměř deset let vlastnil Josef Laun, který ho krok za krokem rekonstruoval.

„Klíče od zámku jsem z pozice starosty města Králův Dvůr převzal v polovině září,“ informoval starosta Králova Dvora Petr Vychodil.
Město zaplatilo Josefu Launovi za zámek 13,5 milionu korun.

„Podmínkou převzetí zámku bylo provedení první splátky ve výši 8 milionů korun. Podle smlouvy máme celkovou částku 13,5 milionu korun rozdělenou do tří splátek během tří let,“ upřesnil Petr Vychodil.

Zbývajících 5,5 milionu korun se město zavázalo splatit v následujících dvou letech.
„Koupě zámku byla také podmíněna stažením dvou žalob, které Josef Laun podal na město Králův Dvůr prostřednictvím svého advokáta,“ dodal starosta Králova Dvora.

Na zámku jsme už pořádali i první akci. Byla to výstava historických kol. Pořádali jsme ji společně s majitelem prodejny kol, který na ni získal dotaci se Středočeského kraje,“ upozornil Petr Vychodil.

Jak dále uvedl, této akce sena zámku zúčastnil i norský velvyslanec.

Podle historických pramenů byl králodvorský zámek během druhé světové války obsazen Němci. Po sametové revoluci obývali zchátralý objekt bezdomovci, kteří se výraznou měrou podepsali na jeho devastaci.