Už jen několik týdnů zbývá drobným zemědělcům na to, aby se připojistili proti možným rizikům, která tento druh podnikání přinášejí. Pojištění by měli zaplatit během měsíce října. Protože pojištění pro mnohé zemědělce představuje velké finanční náklady, mají už od roku 2004 možnost na něj získat finanční příspěvek od státu. Ten jim poskytne Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. V letošním roce na něj hodlá ministerstvo zemědělství uvolnit zhruba 300 milionů korun.

S problematikou seznámil farmáře ministr

„Chceme, aby se farmáři pojistili proti možným rizikům. V případě hospodářských zvířat jim budeme refundovat dvacet procent prokazatelně uhrazených nákladů na pojištění, pěstitelům třicet pět a u speciálních plodin až padesát procent,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ten zemědělce Berounska a Hořovicka s problematikou pojištění a dotací seznámil při zářijové návštěvě Chodouně.

O problematice refundací a získávání dotací v zemědělství besedoval s farmáři Berounska, Hořovicka i okolních regionů ministr zemědělství Petr Gandalovič v Chodouni.

Zemědělcům připadá pojištění drahé

Mnozí zemědělci jsou ale přesto přesvědčeni, že je pojištění proti rizikům pro ně příliš drahé, a že se jim nevyplatí. „Dříve jsme si pojištění platili. Před několika roky jsme ho ale zrušili. Chováme krávy a za jeden kus jsme zaplatili zhruba tisíc dvě stě korun. V souhrnu za všechny chované krávy je to velká suma,“ uvedla Jiřina Kubecová z Osova, která hospodaří s manželem. „Ročně nám uhyne tak jedna kráva. Zrovna jsme ji vyvezli na kafilérii. Peníze, o které ročně přijdeme vlivem úhynu zvířat, jsou shodné s těmi, které bychom zaplatili za pojištění,“ dodala Jiřina Kubecová.

Zvířata mohou uhynout kvůli nákaze

Rodina Linhartovic, která na Berounsku chová 80 kusů krav a obhospodařuje 160 hektarů pole, má pojištěné plodiny i zvířata. „Zvířata máme pojištěná proti rizikům nákazy. Ročně nás pojištění stojí kolem padesáti tisíc korun. Možnosti vrácení určité procentuální částky ze zaplaceného pojištění proto využíváme. Musíme pojištění ale nejprve zaplatit, pak teprve můžeme o jeho částečnou refundaci požádat,“ vysvětlila Marie Linhartová. Ta s manželem v zemědělství podniká od roku 1992. „Žádáme i o dotace. Zpracování žádostí i projektu je dost náročné, ale za tu dobu jsme se to už s manželem naučili,“ dodala Linhartová.