Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy bojuje s ilegálními hledači trilobitů. Ti dokáží doslova přeměnit louku v oraniště. Kvůli nim dokonce musel do lokality Vystrkov u Jinců vyjet malý bagr, aby díry v zemi zahrnul a terén v této přírodovědecky cenné lokalitě uvedl do původního stavu. Z předchozích let ale některé místa vypadají jako skládka kamene či štěrkovna, protože jsou celá překopaná a tvoří je hromady kamení.

„Hledači zkamenělin neničí lokalitu jenom tím, že ji za dlouhé roky nazpátek doslova rozorali, ale zůstává po nich nehorázný nepořádek,“ řekl Deníku Karel Urban, který má na starosti ochranu přírody v újezdu. Lokality, kde lze najít trilobity ve vrstvách břidlice, jsou skutečně nejenom plné otvorů po kopání, ale i odpadků. V Evropsky významné lokalitě Felbabka na samém okraji vojenského újezdu navíc lidé navážejí i stavební suť a další odpad do jam vyhloubených sběrateli trilobitů. Před jejich nájezdy není ušetřeno žádné místo, kde lze zkameněliny najít. Takovým příkladem jsou i svahy vrcholu Koníček, který je také plný kráterů.

„Tohle pochopitelně není práce lidí, kteří si jdou nalézt trilobita do své sbírky, ale jsem přesvědčen, že jde o práci především lidí, kteří to dělají na kšeft,“ dodal karel Urban.

Trilobit se dá docela lehce sehnat. Stačí navštívit nějakou burzu či sběratele. Kontakt se dá najít s pomocí internetu, kde existují weby s nabídkami na prodej zkamenělin. Přitom je hledání a sběr zkamenělin ze zákona o ochraně přírody a krajiny zakázán. „Naleziště zkamenělin jsou považována za významné krajinné prvky a jsou tudíž státem chráněna. Pokuta se může pohybovat v řádech až desetitisíců korun. Vlastník totiž může požadovat uhrazení nákladů za uvedení místa do původního stavu,“ připomněl Karel Urban.