Krátce před desátou hodinou se kostel začal zaplňovat místními i lidmi z okolí, mše svatá se zde konala u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Biskup Václav Malý připomněl nejen spojitost Karla IV. s bezdědickým kostelem, ale i to, že je s ním spojená řada dalších významných osobností.

NÁVŠTĚVY HOŘOVICKA
Václav Malý také zmínil své předchozí návštěvy Hořovicka, kdy v minulých letech navštívil například Hostomice či Lochovice. „Kraj mi není neznámý, je velice krásný, zvláště nyní na jaře," prohlásil po mši biskup Václav Malý. Mší svatou totiž slavnostní setkání neskončilo, lidé zůstali v kostele i po jejím skončení. "Velice si vážím, že se v obcích veřejně hlásíte k víře. Právě proto jsem také přijel, abych vás povzbudil, že nejste sami, že patříte do většího celku," konstatoval Václav Malý, který s přítomnými hovořil o běžném životě. Nakonec došlo i na dotazy lidí, biskup Václav Malý na všechny položené otázky odpověděl. Lidé se ptali například na na budoucnost křesťanství v Čechách a na Moravě a další.

ATMOSFÉRA SETKÁNÍ
Přítomní ocenili atmosféru celého setkání. „Kromě jiného se mi líbilo, jakým způsobem se Václav Malý vyjádřil k současné problematice migrace," prohlásila jedna z účastnic slavnostního setkání Marie Plecitá, která pochválila i výzdobu a připravenost celého setkání. „Velkou zásluhu na přípravách má starosta Hostomic Vít Šťáhlavský," dodala Marie Plecitá. Pražského světícího biskupa Václava Malého potěšila celková účast setkání, ale i to, že přišly maminky se svými dětmi.