„Naše organizace ročně nabízí pomoc téměř patnácti stům klientů a záleží na tom, ptáte-li se na pomoc v terénu anebo v zařízení, která provozujeme. Farní charita Beroun poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší. Tak například v našich azylových domech, a provozujeme tři, pro muže, pro ženy i pro matky/otce s dětmi, jsou zajištěny podmínky pro přípravu jídel a klientům nabízíme pomoc při zajištění stravy," uvedla za Farní charitu Beroun Jitka Papežová.

Azylové domy jsou pobytová zařízení a lidé si zde vaří sami. Oproti tomu Denní centrum pro osoby bez přístřeší, které je docházkové a má pevnou otevírací dobu, navštěvují lidé bez domova i proto, že zde naleznou podmínky pro osobní hygienu a mají příležitost získat teplé jídlo. Další naše služba, sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, pomáhá při řešení složitých situací přímo v rodině. Základní potravinová pomoc od farní charity poskytovaná zdarma, je jedním ze způsobů podpory.

Většina potravinové pomoci pochází z České Federace potravinových bank. „Konkrétně jezdíme na druhou stranu Prahy, kde se nachází sklad přebytečných potravin z obchodů, a ty se přidělují organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Naše služby pro osoby bez domova jsou mezi občany známé a jejich kvalitní nastavení má pozitivní ohlas. Často se stává, že u hlavního vchodu Denního centra naši zaměstnanci ráno najdou tašku v trvanlivými potravinami anebo lidé sami od sebe přivezou velký hrnec s polévkou, abychom ji klientům rozdali," popsala Jitka Papežová.

S pečivem pro rodiny s dětmi pomáhá farní charitě i jedna berounská pekárna.
Akcí, která farní charitě pomáhá vytvořit si zásoby pro poskytování pomoci, je i celorepubliková Národní potravinová sbírka. Velkou materiální pomocí je také Noc venku, akce, při které lidé darují ošacení i potraviny osobám bez domova.

„Lidé jsou za potraviny opravdu vděční, ještě jsme se nesetkali s jakýmkoliv útokem z jejich strany ani se závistí," upozornila Jitka Papežová.

Pomoc osobám bez přístřeší se případ od případu liší. Terénní pracovníci farní charity chodí za klienty a nabízí jim pomoc se zajištěním základních životních potřeb, mimo jiné základních potravin. Cílem služby ale není jen materiální podpora, která je zdarma. „Poté, co se nám tyto osoby podaří vyhledat, navázat s nimi kontakt a důvěru, snažíme se je motivovat k využívání návazných služeb pomoci a tím i k návratu do společnosti," dodala Jitka Papežová.