S uplynulým rokem bude mít navždy spojenou nádhernou atmosféru na druhý rekondiční pobyt v Náchodě. „Zvláště pak na společné výlety, při kterých jsme navštívili Kladské pomezí,“ přidává příklad předsedkyně. Jak dále Jarmila Gruntová uvádí, jedna akce střídala druhou. Uskutečnila se řada pravidelných i mimořádných projektů. „Jedna skupina v loňském tvoření vyčnívá, a to kolektiv deseti dobrovolných pracovníků, kteří nezištně pomáhají v půjčovně kompenzačních pomůcek. Za to jim patří veliké poděkování,“ pokračuje Jarmila Gruntová a dodává, že půjčovna kompenzačních pomůcek slouží celé veřejnosti již pátým rokem.

Pomoc okolí

Hořovická organizace svazu tělesně postižených je zaměřená především na oblast seniorů, postižených a hendikepovaných občanů. „Cítíme potřebu spolupráce a vzájemného propojení s Městským úřadem Hořovice, s obecními úřady po celém rozsáhlém regionu, s ostatními organizacemi svazu tělesně postižených i nadacemi a dalšími partnery, jejichž pomoc je pro naši organizaci velkým přínosem,“ konstatovala Jarmila Gruntová a ohlédnutí za rokem 2014 uzavírá slovy: „Všechno to stálo za to!“

Vydražená korunka

A co čeká členy této hořovické organizace letos? Sešli se již o uplynulém víkendu, kdy společně navštívili Všeradice. Součástí akce byla návštěva muzea i novoroční posezení. Večer byl spojený s maškarním bálem. Navíc zde byla vydražena korunka předsedkyně, výtěžek bude použitý na nákup drobných dárků pro děti, které vystoupí 17. března na členské schůzi ve Společenském domě.

V březnu se Hořovičtí vydají do plzeňského Divadla J. K. Tyla a měsíc duben zpestří kromě jiného i přednáška. Jejím tématem bude rehabilitační lékařství.