Zvláště chráněným územím se nově stane okolí obce Řísnice. Jde o biotopově pestrou oblast cennou vlhkými a mokřadními loukami s přechodovým rašeliništěm. Na více než čtyřech hektarech budou předmětem ochrany hlavně rašeliniště, třasoviště a nevápnitá mechová slatiniště, připomněl radní Šanc.

Také čtěte: Zaječovští hodlají Zděné ponechat selskou podobu

„Chránit ale chceme také několik druhů rostlin, které jsou specifické pro podobná místa," poznamenal. V okolí Řísnice rostou například bezkolenec modrý, čertkus lesní, violka bahenní, vítod obecný nebo třeslice prostřední.

Přírodní památkou se nově stane také Stroupínský potok v bezmála tříkilometrovém úseku mezi obcemi Hředle a Zdice (ochranné pásmo zasahuje také do katastrálního území obce Bavoryně). Zvýšené ochrany se zde dostane prostředí, kde žijí rak kamenáč, rak říční a střevle potoční.

Ve Středočeském kraji je podle slov Pavla sochaře z krajského úřadu 270 maloplošných zvláště chráněných území – a také 19 rozsáhlých přírodních parků a šest chráněných krajinných oblastí.

Nepřehlédněte: Sezónu na Točníku slavnostně otevře akce Med dej