Jak potvrdila policejní mluvčí Jana Dětská, policie za loňský rok registruje na Berounsku celkem sedmadvacet nehod, při kterých byl jedním z účastníků cyklista. „Z těchto dvaceti sedmi nehod hned sedmnáct zavinili cyklisté. Většinou byl příčinou nehody špatný způsob jízdy cyklisty či nepřiměřená rychlost. Ve zbývajících případech, kde vina nebyla na straně cyklistů, se pak jednalo většinou o nedání přednosti auta nebo nedodržení jiných pravidel silničního provozu,“ uvedla Jana Dětská. Podle jejích slov si celkem sedm cyklistů odneslo z těchto střetů lehká zranění, těžce zraněny pak byly tři osoby, avšak ani jeden cyklista loni na Berounku nepřišel o život. Celkem ve třech případech hrál roli alkohol, jednomu z cyklistů dokonce policisté naměřili 3,13 promile.

„Nejnebezpečnějšími místy pro cyklisty často bývají zúžené vozovky s častými zatáčkami, nepřehledná místa za horizontem, kdy cyklista vjíždí do vozovky, konce cyklostezek, které ústí přímo do vozovky, jako je tomu v případě cyklostezky v Popovicích u D5, či frekventované křižovatky,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Často si ovšem cyklisté zahrávají sami, a to nedodržováním pravidel. Například cyklista, kterému je méně než osmnáct let, smí na silnici, cyklostezku, lesní nebo polní cestu vyjet pouze s řádně připevněnou helmou. Toho ovšem někteří nedbají. Podle policejní mluvčí Michaely Novákové je v případě nedodržení tohoto pravidla možno udělit cyklistům od patnácti do osmnácti let pokutu v příkazním řízení na místě do tisíce korun, ve správním pak v rozmezí od patnácti set do dvou a půl tisíce korun. Dětem ani rodičům ovšem sankci za jízdu bez přilby nelze uložit.

„Všechny sankce pro cyklisty se řídí zcela stejně jako pro řidiče motorových vozidel a to dle porušení určitého ustanovení zákona. Jediným rozdílem je řízení jízdního kola pod vlivem alkoholu, kdy nelze cyklistovi uložit sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, jelikož takovou činnost nevykonává. Hrozí mu pouze pokuta ve výši dvou a půl až dvaceti tisíc korun,“ vysvětluje Michaela Nováková. V případě, že činností cyklisty mladšího patnácti let vznikla škoda, hradí ji rodiče.

Další záležitostí, kterou musí nejen cyklisté, ale i uživatelé tříkolek, vícekolek a koloběžek, respektovat, je pak povinná výbava. Ta nařizuje míti funkcí dvě na sobě nezávislé brzdy či zadní červenou odrazku. Ta může být kombinována se zadní červenou svítilnou, nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastnosti. Dále musí být kolo vybaveno přední bílou odrazkou, která může být zároveň nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola. Obě strany pedálů musí být vybaveny odrazkami oranžové barvy, které může ale nahradit světlo odrážející materiál na obuvi nebo v její blízkosti. Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol je nutná nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola. Za snížené viditelnosti musí mít navíc kolo světlomet, svítící dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Dále také za stejných podmínek musí být kolo vybaveno zadní svítilnou červené barvy či přerušovaným červeným světlem.

V případě, že cyklistovo kolo tyto podmínky nesplňuje, hazarduje se životem. Ale vyhráno cyklista nemá ani v případě, že všechny zmíněné podmínky splňuje, klíčovou roli totiž ještě hraje lidský faktor. Policie tak nabádá cyklisty k tomu, aby při své jízdě dbali zvýšené opatrnosti.

Odstrašujícím případem by se pro ně mohl stát tragický slet událost, ke které došlo na Berounsku koncem srpna roku 2016. Mezi Neumětely a Lochovicemi tam přišel o život třiasedmdesátiletý muž. O tři dny dříve se obětí dopravní nehody stal další cyklista, bylo mu třiapadesát let. „Při dopravní nehodě u Neumětel došlo ve večerních hodinách ke střetu vozidla značky Volkswagen Golf, jehož řidičem byl pětadvacetiletý muž, se třiasedmdesátiletým cyklistou. Ten na místě nehody svým zraněním podlehl," konstatovala tehdy policejní mluvčí Marcela Pučelíková. Stejně tak tragicky skončila také druhá nehoda v obci Loděnice. Tam došlo ke střetu vozidla Volkswagen Passat, jehož řidičem byl šestapadesátiletý muž odbočující ve směru na obec Chrustenice, s třiapadesátiletým cyklistou, který jel po hlavní komunikaci. „Po střetu došlo k pádu cyklisty na zem, který na místě podlehl následkům svého zranění. U řidiče automobilu byla na místě provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem," doplnila další informace Marcela Pučelíková.