Přitom nedaleké parkoviště u Kulturního domu je většinou poloprázdné. To je hlavní důvod, proč Žebráčtí parkování na náměstí zpoplatní. K tomuto rozhodnutí dospěli zástupci města společně s Městskou policií Žebrák, projekt připravují od začátku letošního roku. „Od té doby se záměr zpoplatnění parkování na náměstí posunul. V současné době probíhá poptávka na realizaci vodorovného dopravního značení. Tato část zahrnuje vyznačení parkovacích míst," říká starosta města Žebrák Daniel Havlík.

V nejbližší době také začne příprava míst pro parkovací automaty. Žebráčtí předpokládají, že se v centru města začne hradit parkovné od poloviny letošního roku. „Poplatky jsou stanovené. Nakonec jsme upustili od té nezpoplatněné půlhodiny. První hodina je zpoplatněná sazbou pět korun. Je to minimální sazba. Pokud jedeme například do Hořovic, musíme za parkování v centru tohoto města také zaplatit," zmínil Daniel Havlík. Akci budou Žebráčtí hradit z rozpočtu města, náklady na vodorovné a svislé značení dosahují přibližně padesát tisíc korun. Předpokládaná návratnost je několik měsíců.

Lidem stále zůstává možnost bezplatného parkování u Kulturního klubu. Tato parkovací plocha je vzdálená přibližně sto padesát metrů. Staří přejít silnici, projít obchodním domem a jsou na náměstí.