Ve spolupráci s odborníky z ČVUT se podařilo zkonstruovat a aplikovat osvětlení pro denní svícení, které se spektrálně blíží slunečnímu spektru, druhý typ světel pro večerní svícení, který má malý obsah modré složky spektra a třetí noční světelný systém, kde je v tuto dobu biologicky toxická modrá složka úplně eliminována.

Zatímco plnospektrální vitalizující denní světlo podporuje kognitivní výkon a dobrou náladu, večerní světlo, díky inovativně vyřešené distribuci, bohatě postačuje pro zrakovou orientaci klientů i personálu. Rozdíl ve spektrálním složení mezi těmito typy osvětlení optimalizovaný k synchronizaci cirkadiánních hodin seniorů měl pak pozitivně ovlivnit jejich zdraví a vitalitu. Úkolem teamu vědců z NÚDZ a ČVUT UCEEB pak bylo vyhodnotit účinky a porovnat biologické parametry klientů a personálu před a po výměně osvětlení.

Vědecký team u experimentální a kontrolní skupiny klientů domova kontinuálně sledoval biologické parametry pomocí dotazníkového a kognitivního testování, náramkové aktigrafie, která měří míru aktivity i kvalitu spánku a řadu dalších parametrů a sledovali také rytmus hladiny melatoninu ve slině. Melatonin je tzv. hormon noci vylučovaný šišinkou mozkovou. Nevhodné světlo jeho syntézu narušuje a jeho hladina pak v těle není optimální. Melatonin v těle zastává celou řadu funkcí, má klíčový vliv na imunitní systém, působí jako přirozený antioxidant či napomáhá usínání. Je proto důležité udržovat jeho noční hladinu co možná nejvyšší.

Výsledky výzkumu ukázaly, že u klientů z experimentální skupiny s biodynamickými svítidly se statisticky významně zvýšila amplituda rytmu v melatoninu, resp. poklesla hladina denního melatoninu, což pozitivně ovlivnilo snížení míry denního pospávání, tzv. napu. Klienti z pokojů s biodynamickým osvětlením se po deseti týdnech také zlepšili v kognitivním výkonu.

Aktigrafická měření prokázala zlepšení synchronizace rytmů v noční a denní pohybové aktivitě a spánku, jako důsledku celkového zlepšení cirkadiánního systému. Senioři v testované skupině navíc po výměně osvětlení sami popisovali zlepšení spánku, nálady a bezpečnosti pohybu v noci, což vedle ostatních dat potvrzuje pozitivní přínos biodynamického osvětlení pro kvalitu jejich života.

Výsledky této spolupráce mezi vědeckými kapacitami v oblastech světelné techniky, biologie a psychologie, poukazují na význam světla a světelných cyklů pro lidské zdraví a prosperitu, a upozorňují, že zabývat se odlišnostmi a specifickými parametry osvětlení pro denní a noční svícení má pro celkovou kvalitu života velký smysl.