Organizátoři komunitního plánování sociálních služeb v Berouně připravili na duben setkání pracovních skupin. Pokud se chcete zapojit do dění ve městě, jste zváni. Schůzky se konají v klubu důchodců nad městskou knihovnou.

Nejprve se 6. dubna sejdou senioři, v ten samý den se pak setkají osoby ohrožené sociálním vyloučení. Ve středu 20. dubna se ak sejdou rodiny s dětmi, které vystřídají osoby se zdravotním postižením. Na pracovních setkáních se probírají aktuální témata, která se dané skupiny dotýkají.