Podle podmínek je nutné se na aktivitě finančně podílet. „Stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin se poskytují ve výši 90 procent poplatku na dítě za kalendářní rok,“ uvedli představitelé města.

Souhlas s finanční spoluúčasti je jednou z podmínek, aby dítě mohlo stipendium získat. Další podmínky jsou ty, že dítě musí být žákem od třetí do deváté třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku gymnázia; současně musí mít trvalé bydliště na území Berouna.

Třetí podmínkou je to, že žadateli byla přiznána dávka sociální podpory – přídavek na dítě, případně mu v uplynulém půlroce úřady přiznaly jinou dávku státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi.