Tím ale agenda rozhodně nekončí. Program zasedání počítá se čtrnácti body, mezi nimi je právě informace o plnění programu prevence kriminality ve městě za rok 2018, nebo například vyhodnocení žádostí o individuální dotace na aktivity v sociálně zdravotní oblasti v Berouně pro rok 2019.

Dalším tématem bude návrh rozpočtového opatření s číslem jedna na rok 2019, které mění některé položky v rozpočtu, tedy množství peněz, které půjde na různé oblasti. Vedle toho budou zastupitelé hlasovat o vklad mimo základní kapitál do společností Berounská sportovní a Parkování Beroun.

Zastupitelé proberou i jednání výborů, prostor bude pro dotazy, připomínky i podněty.