Ty se rozhodly udělat něco pozitivního pro děti. Jednou z nich je předsedkyně Bobříkova Renáta Vacková.
„Posláním naší neziskové organizace je všestranný rozvoj dětí v daném prostředí, motivace a vytváření aktivit podporujících kolektivní chování, přátelství a spokojenost prostřednictvím her a zábavy.

„ Akce, které připravujeme, jsou zaměřené na poznávání, sportování, vzdělávání dětí. V tomto směru máme bohaté zkušenosti. S dětmi jsme pracovaly mnoho let," vysvětlila účel organizace Renáta Vacků.

V současné době má už Bobříkov tým dobrovolných pracovníků. Na jeho činnosti a programu pracuje už šest členů. Ti svoji práci dělají velmi pečlivě. Programy připravují tak, aby děti dobře poznaly místo pobytu, seznámily se s okolím prostřednictvím her, navštívily historické památky nebo zajímavosti, vyzkoušely si nové techniky tvoření, užily si zábavu, poznaly nové kamarády a domů si odvezly nové zkušenosti a poznatky.

„Akce jsou připravovány na zajímavých místech naší republiky. Děti cestují, poznávají nové věci a dobře se baví. Setkávají se s dětmi na předem připravených tematických akcích. V minulém roce se nám vydařily víkendové pobytové v rámci akce Halloweenské řádění a Kouzlení s Pavlem Kožíškem i prázdninové Krkonošské putování," připomněla některé z akcí Bobříkova jeho předsedkyně.

A jak v Bobříkově funguje víkendová akce? Víkendová pobytová akce začíná v pátek odpoledne, kdy přihlášená skupina dětí odjíždí na místo konání akce. Činnost začíná týž den. Povětšinou to je společná zábavná aktivita zaměřená na seznámení a překonání ostychu. Každý zážitkový víkend má celodenní program, zajištěnou pravidelnou stravu i pitný režim.

„Děti si během ní vytvoří výrobky a dárky, hrají různé hry uvnitř i venku, zasportují si, připravují si samy zdravé ovocné svačinky, soutěží, vyplňují kvízy apod. Chlapci i dívky dostanou pracovní sešity, které jsou tematicky připravené na danou akci," upozornila Renáta Vacková.

Děti se sešity pracují a pak si je odvezou jako památku domů. Bobříkov na účastníky akce pamatuje i diplomy a různými zajímavými oceněními či dárky i přáními k narozeninám.

Rozmanitost pořádaných akcí je natolik široká, že některá z nich určitě najde svého příznivce.