Bez dotací, by je obce nebyly schopné zafinancovat. Stejně na tom je i obec Broumy. Její představitelé plánují na letošní rok několik náročných investic, ale jejich realizace je závislá na dotacích. „Jednou z našich plánovaných investic je zateplení naší základní školy. Na tuto akci jsme požádali o dotaci. Součástí zateplení školy je i změna vytápění," uvedl starosta Broum Petr Ubry.

Budovu broumské školy obec vytápí plynem, což se obci hodně prodražuje. „Ano pro obec je tento způsob vytápění hodně drahý a každým rokem nám náklady na vytápění školy stoupají, protože cena plynu jde stále nahoru. Je to nejdražší topení, které existuje. Ročně nás vytápění školy v průměru vyjde na 700 tisíc korun," vysvětlil Petr Ubry.

Školní budovu by broumští proto chtěli vytápět tepelným čerpadlem, které je podle starosty obce výrazně úspornější. „Díky nim by se nám podařilo náklady na vytápění školy stáhnout podle odhadu na polovinu těch současných," upozornil starosta Broum.

Pořízení tepelných čerpadel je ale pro obec nákladné. Jejich cena je kolem tří milionů korun. izovací cena tepelných čerpadel by byla v řádu milionů korun. „Celkové náklady by byly kolem deseti milionů korun. Kdyby se nám na zateplení školy podařilo získat dotaci, tak by to byla pro naši obec velmi dobrá zpráva. Bez dotace bychom tuto investiční akci nemohli zrealizovat," poznamenal starosta Broum.