Vyvrácené dopravní značky, převrácené 
a zničené odpadkové koše. Tak řádí v těchto dnech v Hořovicích vandalové. Hořovičtí se obávají, že bude ještě hůř, a to na základě zkušeností z minulých let. „To horší nás teď čeká, aktivita vandalů stoupá vždy s oteplením," prohlásil místostarosta Hořovic Petr Bakule.

Od příštího roku by však obavy z vandalismu a zbytečné výdaje na opravy poničeného městského majetku měly být minulostí. Hořovičtí už několik měsíců uvažují nad tím, že by do města přivedli strážníky.

Přípravou podkladů pro možné zřízení městské policie v Hořovicích se zabývá pracovní skupina, která má za sebou první jednání. Hořovičtí jsou tak ke zřízení městské policie o krok blíže. „Pracovní skupina ze zástupců jednotlivých stran a hnutí se sešla ve středu 3. dubna. Probírali jsme návrhy na potřebný počet strážníků i technické zázemí," sdělil místostarosta Petr Bakule. Jak dále uvedl, je nutné upřesnit i to, jakým způsobem by se uskutečnil případný nábor strážníků či jejich školení.

Hořovičtí mají na zítřek naplánovanou druhou schůzku pracovní skupiny. „Její členové vytvoří předlohu, kterou by se mohli zastupitelé Hořovic zabývat na svém příštím veřejném jednání," řekl Petr Bakule. Je možné, že by na příštím zasedání zastupitelů mohlo dojít k návrhu na hlasování o zřízení městské policie v Hořovicích, a to s předpokládaným datem 1. 1. 2014. Dříve rozhodně ne. Zastupitelé budou samozřejmě posuzovat, zda má město na zřízení 
a provoz městské policie dostatek finančních prostředků.