Náklady na rekonstrukci se blížily ke dvanácti milionům korun. „Bylo provedeno zateplení pláště, položení nové střešní krytiny a výměna oken a vstupních dveří. Provedenými úpravami dojde nejen k výraznému zlepšení technického stavu budovy, ale také k úspoře finančních prostředků za vytápění či opravy. Díky izolaci pláště budovy a instalaci nových oken nebude docházet k tepelným ztrátám a v letním období pak k nadměrnému přehřívání budovy,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

„Celá částka 11,97 milionu korun byla hrazena ze státního rozpočtu. Rekonstrukce byla oficiálně dokončena loňského 29. prosince,“ připomněla Tesařová a doplnila, že ÚZSVM v současné době neplánuje v této budově další investiční akce.

Zakázka byla vysoutěžena veřejným výběrovým řízením, které vyhrála společnost IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby. Smlouva o dílu je k dispozici na webových stránkách Registru smluv.

Prostory v objektu, kde dříve sídlil okresní úřad, slouží také Berounu. Sídlí tam například odbor dopravy, krizové řízení a ochrana obyvatelstva či oddělení přestupků a správních deliktů. „Prostory Beroun užívá na základě smlouvy o výpůjčce bezúplatně, hradí přitom pouze služby, které ročně vyjdou na 145 tisíc korun, a provozní náklady zhruba 376 tisíc korun. Další prostory pak užívá na základě smlouvy o nájmu, to vyjde na168 tisíc korun na rok,“ uzavřela Tesařová.