Lidé mohou využít několik objízdných tras. Možností je objížďka přes Všeradice nebo přes Neumětely a dále po dálnici D5. Stavba si vyžádala 
i přemístění autobusové zastávky z centra obce k bytovým domům, které se nacházejí ve směru na Suchomasty. Současné dopravní omezení je spojené s výstavbou bykošského vodovodu a pravděpodobně potrvá až do konce měsíce května. Stavba si vyžádala již třetí uzavírku a jejich termíny jsou zatím dodržované podle předem stanoveného harmonogramu.

Situaci budeme nadále sledovat a o případném prodloužení termínu dopravního omezení budeme řidič informovat v dalších vydáních Berounského deníku.