Objízdná trasa vede přes Všeradice a Vinařice. Její označení má na starost společnost Adsum z Unhoště. Konec objízdné trasy nebyl včera ráno dobře vyznačen. Za obcí Vinařice, kde se mají řidiči opět napojit na silnici vedoucí z Bykoše do Berouna, je dopravní značení navádělo zpět do uzavřené Bykoše. To může některým řidičům způsobit nemalé potíže. „Začátkem týdne jsme provedli kontrolu i s policií a vše bylo v pořádku. Často se setkáváme ale s tím, že lidé značky přenášejí na jiná místa. Výjimkou není ani to, že se značení úplně ztratí. Hlavně o víkendu při vesnických zábavách,“uvedl ředitel unhošťské společnosti Martin Frolík. „Kontroly objízdných tras provádíme přibližně jednou za týden. Pokud nám někdo telefonicky oznámí, že značení objížďky není v pořádku, závadu se snažíme odstranit ihned,“ doplnil Martin Frolík.

Řidiči si zkracují cestu přes pole. „Tam ale není komunikace, ani cesta. Řidiči si zde cestu sami vyjezdili,“ nesouhlasí starosta Bykoše. „Další lidé jezdí přes obec Borek. Tato trasa je sice kratší, než stanovená objížďka přes Všeradice a Vinařice, ale Borkem smí projíždět pouze autobusy. Další zátěž by místní komunikace nemusely vydržet,“ uvedl starosta.

Bykoš ušetřila řidiče další uzavírky. „Někteří lidé si stěžují na nepořádek v obci. Současnou zavírku jsme totiž využili i pro dokončení druhé části kanalizace. Nepracuje se tedy pouze na opravě mostu, ale rozkopané jsou prozatím i některé ulice. Propojením obou akcí jsme řidiče ušetřili dalšího uzavření obce,“ vysvětluje starosta Václav Průcha.

Pro chodce je v Bykoši místo mostu připravena dřevěná lávka.