Nyní se lidé hlubokým výmolům vyhýbat již nemusí, silnice je opravená. „Vozovku jsme mohli upravit až teď, zemina si musela nejprve sednout. V případě, že bychom ihned po zasypání výkopů silnici pokryli novým asfaltovým povrchem, mohla by se propadnout. Bylo by to neefektivní hospodaření s finančními prostředky,“ vysvětlil starosta Bykoše Václav Průcha. Ten dále uvedl, že položka na opravu poškozené komunikace byla zařazena do projektu kanalizace.

Bykoš mění plány

Odkanalizování Bykoše je rozděleno do několika etap. Na současnou druhou část získali Bykošští dotaci ve výši pět milionů korun, nyní jim zbývají finanční prostředky přibližně na 400 metrů řadu. Zástupci Bykoše se rozhodují, do jaké části obce se s výstavbou přesunou. „Původně jsme chtěli pokračovat ve směru na Suchomasty. Musíme zde však zasahovat do komunikace, která je silně poškozená. Před třiceti lety zde byly neodborně položeny kabely a vozovka se rozpadá. Kdybychom se zde pustili do stavby, propadla by se celá cesta,“ popsal obtížnou situaci starosta Bykoše s tím, že silnice je v majetku Středočeského kraje.

Obec požádala o spolupráci

Obec vyzvala Krajský úřad Středočeského kraje a Správu a údržbu silnic Kladno ke spolupráci. „V případě, že by kraj tuto komunikaci neopravil, nemohli bychom odkanalizování obce dokončit. Na tuto úpravu nemáme dostatek finančních prostředků,“ sdělil Průcha.

Kraj opravu silnice nechystá

„V plánu investic na rok 2009 opravu této silnice kraj nemá zařazenou. Případné zařazení na rok 2010 bude odvislé na přidělení finančních prostředků do oblasti oprav komunikací,“ konstatovala tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Berill Mascheková.