„Obec Suchomasty má čističku s velkou kapacitou, rádi jsme přijali nabídku využití připojení i našeho kanalizačního systému,“ sdělila účetní Obecního úřadu Bykoš Vlasta Kratochvílová a dodala, že obec tak ušetří více jak deset milionů korun.

Odkanalizování obce probíhá ve dvou fázích.

V první etapě by měla být do konce letošního roku zavedena kanalizace v části obce Na Višňové a počítá se i s novým povrchem komunikace, která byla při stavebních pracích narušena.

Při stavbě první etapy kanalizace vypomohlo obci s investicemi ministerstvo životního prostředí. „Obec obdržela podporu ve výši sedmi milionů korun. Tato finanční částka pokryje náklady sedmdesáti procenty,“ doplňuje Vlasta Kratochvílová s tím, že obě etapy kanalizace obce by měly být dokončeny do roku 2010.

Při stavbě bykošské kanalizace byl automobilový provoz ve směru na Beroun odkloněn přes Suchomasty pouze v prvních týdnech výstavby, kdy pozemní práce zasahovaly do hlavní komunikace obce. Další dopravní omezení se prozatím nechystají.