Výstavba kanalizace v Bykoši je rozdělena do dvou etap a je součástí odkanalizování obce Suchomasty. První část projektu byla zahájena v loňském roce a dokončit ji představitelé Bykoše hodlají v prvních teplejších měsících letošního roku. Při získání podpory na vybudování první části odkanalizování pomohla Bykoši sousední obec Suchomasty. Celkové náklady se vyšplhaly na 10 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí podpořilo Bykoš 7 milio〜novou dotací a Suchomasty poskytly Bykoši půjčku ve výši 1,5 milionů. Tím byly pro Bykoš zajištěny peníze na úhradu nutné spoluúčasti na první části projektu.

Obce budou mít společnou čističku

Další výhoda, která do Bykoše od sousedů přichází, je společná čistička. Ta je umístěna na nejnižším bodu Suchomast. „Při její výstavbě jsme počítali s možností připojení okolních obcí. Kapacita čističky přesahuje požadavky Suchomast,“ upřesnil zastupitel Obecního úřadu Suchomasty Jiří Duchoň. „Mezi obcemi je umístěna tlaková kanalizace, která v Suchomastech pokračuje jako gravitační,“ dodal Duchoň.

Bykošští jsou si vědomi, že bez spolupráce se Suchomasty by kanalizaci v obci nebylo možné vybudovat. „Jsme malá obec a neměli bychom možnost na kanalizaci dosáhnout,“ řekl starosta Bykoše Václav Průcha s tím, že 1,5 milionovou půjčku by Suchomastům chtěla obec vrátit v co nejkratším termínu.
Na ministerstvo životního prostředí odešle Obecní úřad Bykoš v jarních měsících žádost o podporu na stavbu kanalizace v druhé části obce. „Máme připravený projekt i stavební povolení. V případě, že nás ministerstvo podpoří, druhá fáze odkanalizování obce bude zahájena letos na podzim,“ uvedl bykošský starosta a dodal, že náklady na druhou část stavby dosahují 10 milionů korun. V tomto případě bude obec úhradu spoluúčasti na projektu řešit úvěrem.

Projekt má své odpůrce

Projekt má v obci své zastánce i odpůrce. „Někteří lidé mi nemohli přijít na jméno. Jedná se především o ty občany, kteří nedbají příliš na ekologii a odpady z jejich domácností končí v potocích,“ líčí Václav Průcha. To potvrzuje i obyvatel obce Pavel Salus. „S kanalizací odpadnou starosti s vyvážením jímky. Není tomu tak ale u lidí, kteří vypouštějí odpad do přírody,“ konstatuje Salus.