K založení školy vedla ředitelku Ludmilu Cikánkovou obecná nedostupnost podobně specializovaných vzdělávacích zařízení. Škol, které by poskytly zázemí dětem, jež se potýkají například s fyzickým znevýhodněním nebo s narušenou komunikační schopností. „Sem nejčastěji patří vývojová dysfázie, dysartrie, ale třeba také koktavost. Dále to jsou poruchy autistického spektra, sluchová či zraková postižení a v neposlední řadě i tělesná. Podstatné je, že tyto děti musí zvládnout výstupy běžné základní školy,“ vysvětluje ředitelka.

Škola je určena rovněž pro žáky, kteří pocházejí z vícejazyčných rodin a mají nějaké znevýhodnění. „Často se setkáváme právě s tím, že když má dítě vývojovou dysfázii a ještě k tomu žije ve dvojjazyčném, ale i ve trojjazyčném prostředí, začíná pro něj být výuka složitá,“ říká Cikánková.

Nejvýš devět žáků ve třídě

Průběh vyučování bude nastaven potřebám dětí s tím, že se počítá se standardním výukovým plánem. V každé třídě o maximálním počtu devíti žáků budou na děti dohlížet pedagog s asistentem. „Zvonit do hodiny u nás určitě nebude, ale klasická vyučovací hodina bude mít délku zhruba 45 minut. Když ovšem uvidíme, že jsou děti unavené, dáme třeba relaxační pauzu. Naopak když jim učení půjde, klidně hodinu natáhneme. Navíc chceme učit prostřednictvím mezipředmětových vztahů. To znamená, že se nebudeme v hodinách zabývat například čistě jen češtinou, matematikou či prvoukou,“ popisuje Cikánková.

Základní škola Porozumění už je součástí vzdělávacího systému ministerstva školství a ve čtvrtek 13. dubna tam proběhnou zápisy. Zájem je podle ředitelky poměrně velký. Prozatím od následujícího školního roku plánují otevřít dvě třídy. Přijímají se prvňáci a do dalších ročníků mohou přestoupit i děti, které se potýkají s některou ze zmíněných potíží a nyní navštěvují klasické základní školy.

„Byla bych ráda, abychom dospěli k tomu, kdy by měl každý ročník jednu třídu s nízkým počtem žáků. Uvidíme, kolik se nám přihlásí dětí, takže zatím počítáme s tím, že výuku zahájíme v podobě malotřídního charakteru,“ přibližuje ředitelka.

Školné je stanoveno na pět tisíc korun měsíčně. „I když jsme součástí rejstříku ministerstva, musíme bohužel platit věci, které nelze čerpat z peněz, jež od státu na žáky dostaneme. Co mám zpětnou vazbu od rodičů potenciálních žáků, je tato částka relativně snesitelná,“ vysvětluje Cikánková.

Na rekonstrukci přispěla farnost

Základní škola Porozumění vzniká v budově bývalé fary na Preislerově náměstí naproti místnímu kostelu. A právě berounská farnost umožnila, aby se objekt ve školu proměnil, když jeho opravu podpořila několika miliony korun.

„Bez této pomoci bychom projekt nemohli uskutečnit. Farnosti v čele s farářem Petrem Bouškou tímto moc děkujeme. Finančně se jinak s manželem podílíme na vybavení školy. Ve farnosti navíc působí řada šikovných lidí, se kterými bychom rádi navázali spolupráci. Mohli by například vést kroužky či spolupracovat v zájmové výuce. Zároveň zde bude místnost, která bude farnosti sloužit k setkávání,“ uzavírá ředitelka s tím, že o výzdobu školy se postarají děti ze Základní umělecké školy V. Talicha Beroun.