Kromě parkoviště zde vznikla i klidová zóna 
s lavičkami, novými stromy a trávníkem. Otevření se zúčastnily i děti ze závodské mateřinky, které zazpívaly dvě písničky. 

Po přestřižení pásky se pak starosta Ivan Kůs s místostarostou Michalem Mišinou pustili do sázení lípy. Tu městu při Koláče festu věnoval sbor ze Slovinska.