Živá vyučovací pomůcka

„Znevýhodněná zvířata, která u nás nalezla nový domov, využíváme nejen pro aktivity s dětmi a dospělými, ale také jako živou vyučovací pomůcku,“ uvedla za Zvířecí pohodu Veronika Novotná, která se ve Bzové o zvířata stará se svým manželem.
„Například koně u nás pomáhají lidem zlepšovat jejich zdraví, a to při kontaktu ze země i na hřbetu koně. Jsou také názornou pomůckou v oblasti anatomie zvířat. V neposlední řadě se pak klient naučí, jak se dorozumět s koněm a jak koně chovat pro něj přirozeným způsobem,“ vysvětlila Veronika Novotná, která se ve Bzové o zvířata stará se svým manželem.

Nevyhovující prostory

Manželé Novotných by rádi přesunuli ekocentrum do vhodnější lokality.
„Ideální by byla samota. Stávající prostory jsou již nevyhovující. I v novém ekocentru bychom se nadále chtěli věnovat především ochraně zvířat a vzdělávání veřejnosti,“ uvedla Veronika Novotná s tím, že nové místo intenzívně hledají.
Stávající obyvatelé Zvířecí pohody, kterými jsou koně, kozy i psi, by se v novém místě mohli rozrůst například i o zraněné nalezené ptactvo.
„Plánujeme spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Ve větší míře bychom také rádi spolupracovali s postiženými dětmi i dospělými,“ uzavřela Veronika Novotná s tím, že Zvířecí pohodu může navštívit každý, kdo má rád zvířata.