Právě síťování skal vždy vyvolává emoce, protože se jedná o významný zásah do krajinného rázu. Navíc tento úsek se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras. „Z těchto skalních svahů se uvolňují bloky, které ohrožují bezpečnost železničního provozu,“ uvedla Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železnic s tím, že byly stanoveny podmínky ochrany přírody i krajinného rázu. „Cílem stanovených opatření je ochrana specifických biotopů, transfer chráněných živočichů i rostlin a následná péče,“ doplnila mluvčí.

Ilustrační foto.
Během týdne zemřelo s koronavirem 39 Středočechů. Pražanů o 15 více

Na plánu sanace se podíleli také zástupci Správy CHKO Český kras. „Do části skal s nejpřísnější ochranou fauny a flóry nebude s výjimkou očištění zasahováno,“ vyjádřil se Tomáš Tichý, botanik a referent Správy chráněné krajinné oblasti.

V určitých případech museli ochranáři přistoupit na kompromis. „Podařilo se nám dohodnout minimální variantu zabezpečení svahů, kdy se zachová zhruba polovina plochy skalní vegetace bez zásahů, zároveň se vytvoří náhradní plochy pro nejvýznamnější druhy rostlin. Síťovat se bude mozaikovitě a na asi padesáti procentech skal,“ vysvětlil Tichý.

Nové prostory restaurace v Tmani.
PODÍVEJTE SE: Obec Tmaň otevřela stylovou restauraci, šlo to i bez dotace

Sanační práce se týkají i Tetínských skal. „Tetín podporuje modernizaci železnice s cílem zvýšením bezpečnosti a urychlení dopravy. Je potřeba ale brát ohled na cenné přírodní lokality. Zabránili jsme výstavbě velkých palisád a povedlo se i minimalizovat umístění sítí,“ uvedl starosta Martin Hrdlička. Více se lze dozvědět skrze dokumentaci na následujícím portálu.