A radní už řešili první kandidáty na tuto cenu, které nominovali samotní občané. Navrhují ocenit Vladimíra Izbického a smíšený pěvecký sbor Slavoš.
O udělování Ceny města Beroun rozhodli zastupitelé letos na jaře.

Berounští občané ve své nominaci vyzdvihli v případě Vladimíra Izbického jeho dlouhodobé působení v kulturní oblasti města Berouna i okolí. „Připomněli jeho zásluhu na obnovení historické hrnčířské tradice Berouna a založení nové tradice dnes již vyhlášených Hrnčířských trhů," uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

A své zásadní místo v Berouně má i Slavoš, který se hlásí k odkazu pěvecké tradice původního smíšeného pěveckého spolku založeného v Berouně už v roce 1861. „Slavoš podle navrhovatelů významně prohlubuje zájem berounských občanů o vážnou hudbu a svým vztahem k Berounu přispívá k propagaci města jak v Česku, tak i v zahraničí," dodala k akci Pavla Švédová.

Pokud tyto kandidáty zastupitelé v září schválí, čeká je oficiální a slavnostní předávání ceny.

„Historicky první ceny máme v plánu předat během slavnostního večera, který se uskuteční u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa," uvedl místostarosta Ivan Kůs.