„Jsem rád, že se veřejnost aktivně zapojuje a každým rokem přichází velký počet návrhů na udělení těchto cen,“ konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs.

Výběr osobností nebo skupin, které nakonec při slavnostním večeru ceny získají, má ale svůj vývoj a postup. Návrhy podávají jak obyvatelé města Beroun, tak i spolky a organizace. Nejprve se podanými návrhy zabývá Letopisecká komise, ná sledně Rada města a konečné slovo má městské zastupitelstvo. To mělo v udělení ceny Marii Holečkové a Karlu Žákovi poslední slovo.

Marii Holečkovou vedení Berouna ocení za její dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně přispívá k hlubšímu poznání a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké veřejnosti k městu Beroun. Karel Žák získá Cenu města Beroun za jeho dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města a jeho regionu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Karel Žák se také v roce 2012 negativně vyjádřil k záměru australské firmy provést na větší části území CHKO Český kras průzkum na přítomnost takzvaných břidlicových plynů.
Slavnostním večerem spojeným s předáváním čestných cen provede moderátorka Lenka Kuhar Daňhelová, úvodní slovo bude patřit Václavovi Cílkovi.

Během večera, na který má veřejnost vstup zdarma, také vystoupí The moles wing orchestra a Acoustic Alliance.