„Lidé jsou hloupí, koleje přecházejí hlavně mladí, před lety skončila pod vlakem dívka. Pamatuji si i případ, kdy opilý muž spadl pod vlak a přišel o nohu,“ popsal Jan Kilián.

Přesto cestující často nedbají na bezpečnost a bez rozmyslu přecházejí koleje. Se svým životem hazardují jen proto, že si zkrátí cestu pouze o několik desítek metrů. Na riskantní cestu z vlaku naposledy doplatila začátkem letošního července starší žena.

Úprava bude dokončena v roce 2011

Do dvou let by se mělo ale vše změnit. Rekonstrukce železniční trati Beroun – Zbiroh je v plném proudu a projektanti nezapomněli nejen na bezbariérovou úpravu cerhovického nádraží, ale ani na podchody pro pěší. „Ty by měly zamezit nebezpečnému přecházení kolejí. A to hlavně cestujících z Újezdu a Záluží,“ vysvětlil za Správu železniční dopravní cesty tiskový mluvčí Pavel Halla. Úprava cerhovického nádraží bude dokončena v průběhu roku 2011.

Obec ještě nezačala s výkupem pozemků

Výstavbu přístupového chodníku k podchodu zajistí obec Újezd u Cerhovic. Projekt na přístupový chodník je součástí celkového projektu na Optimalizaci trati Beroun – Zbiroh. Zástupci obce ale ještě nezačali vykupovat pozemky, na kterých bude chodník stát. „Prozatím nemáme spočítané náklady na stavbu. Musíme do nich započítat i výdaje za výkup pozemků, o kterých budeme s vlastníky jednat,“ vysvětlila starostka Újezdu Alena Frühaufová.

Zastávka Cerhovice bude z důvodu umístění nového železničního mostu a vybudování bezbariérových přístupových chodníků posunuta z původní polohy přibližně o sto metrů zpět k Berounu. Na zastávce jsou rovněž navrženy přístřešky pro cestující, osvětlení a rozhlas. V rámci stavby se v místě křížení nového vedení trati se silnicí Újezd Cerhovice navrhuje potřebná přeložka i přemostění této silnice.