Nedaleko Cerhovic by mohla vzniknout průmyslová zóna, která by lidem z obce i okolí nabídla devět set až tisíc pracovních míst. Zástupci obce ji do územního plánu zařadili již před několika lety. „Jedná se o louku, která nebyla dvacet let zemědělsky využívána. Tato zóna je umístěna blízko sjezdů
z dálnice, bývalé hlavní komunikace mezi Prahou a Plzní a železnice. To byly hlavní důvody našeho rozhodnutí vytvořit z tohoto místa logistický park,“ vysvětlil starosta Cerhovic Petr Frei.

Průmyslová zóna byla odsouhlasena

Zanesení průmyslové zóny do územního plánu Cerhovic odsouhlasili všechny státní instituce a změna byla schválena v roce 2000. „Se současným investorem, který pozemky od obce nakonec odkoupil za 42 milionů korun, jednáme od roku 2006. Získané finanční prostředky chceme vložit do výstavby kanalizace a přívodu pitné vody,“ uvedl starosta Cerhovic.

K projektu vyslovili připomínky ochránci přírody i zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje. „Tato zóna není nová. Projekt je připraven pro jednání o územním řízení. Připomínky ochránců přírody jsme očekávali a respektujeme je. Překvapil nás však postoj kraje, který nám začátkem března odeslal nesouhlasné stanovisko. A to i přes to, že od zástupců Středočeské kraje k nám v minulých letech dorazilo již několik kladných vyjádření. Průmyslovou zónu nám odsouhlasilo i ministerstvo životního prostředí. Proto jsme v projektu pokračovali a investovali do něj další finanční prostředky,“ upozornil Frei.

Kraj nesouhlasí

Zástupci Středočeského kraje prosazují postupy, kdy by investoři nestavěli na zelených loukách, ale zaměřili by se na staré průmyslové objekty. „Středočeský kraj nesouhlasí se závěry posudku, který se k průmyslové zóně u Cerhovic vztahuje. Dále nesouhlasí se záborem zemědělského půdního fondu,“ uvedla tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Berill Mascheková s tím, že konečné stanovisko, zda se bude stavět či nikoliv, dává stavební úřad. Starosta Cerhovic věří, že zástupci kraje stanovisko přehodnotí.


„V žádném případě nechceme škodit životnímu prostředí. Půdu v této oblasti nikdo nevyužil už dvě desetiletí. Je pravda, že kvůli stavbě by muselo být vykáceno několik topolů černých. Průmyslová zóna by však byla od chráněného území oddělena zeleným pásem, ve kterém by bylo vysazeno několikanásobně větší množství stromů, než bychom porazili. Navíc prodejem majetku jsme si vydělali na spoluúčast při stavbě kanalizace, tu bychom v žádném případě nemohli uhradit z rozpočtu obce, který dosahuje osmi až deseti milionů korun ročně,“ uzavřel starosta Petr Frei.

Lidé chtějí ekologické továrny


Lidé s projektem souhlasí. „Nová pracovní místa jsou potřeba. Je však nutné brát ohledy na životní prostředí. Muselo by se jednat o továrnu, ze které se nebude šířit zápach jako z těch, které stojí u Žebráku,“ přidala svůj názor Renata Šlechtová ze Třenice.