Černé skládky se objevují na řadě míst po celé republice a vypadá to, že se nevyhnou ani městu Beroun. Při procházce k Tipsport laguně totiž Milan Sailer, předseda Strany zelených v Berouně, objevil zpola zasypané gumové pásy a odpad povalující se na novém náspu břehu. Pojal proto podezření na výskyt černé skládky.

„Při odpolední procházce k Tipsport laguně jsem se zastavil na protějším břehu bývalého mlýnského náhonu. Rybáři zde mají svá zaručená místa stejně jako děti vyhledávající kachny, které při procházkách krmí. Co mě však zarazilo, nebyly kachničky ani rybáři.

Z protějšího břehu na mě z nového náspu břehu vykukovaly zpola zasypané gumové pásy a vedle mne se v trávě choulil zapomenutý domovní odpad,“ popsal Milan Sailer.

Podle něj to vypadá na špatně odvedenou práci ze strany stavební firmy, která tam odpad zahrnula. „Řešení vidím v tom, že by stavební firma měla na své vlastní náklady odstranit odpad a zpevnit břeh. Pokud by totiž přišla větší voda, tak by tento břeh podemlela a odpad by se vyplavil do řeky,“ upozornil Milan Sailer.

Výstavbu plaveckého areálu zajišťovaly firmy Jež z Loděnice a Syner z Liberce, které přiznaly, že při výstavbě plaveckého areálu skutečně narazily na celkem velkou černou skládku. „Odpad, který jsme při stavbě našli, jsme na naše náklady odstranili. Co se týká odpadu nalezeného panem Sailerem, tak v těchto místech jsme již žádné stavební práce neprováděli,“ sdělil stavbyvedoucí Jaroslav Doutnáč.

O černé skládce spolu s fotografiemi a dalšími stanovisky firem a města se více dočtete v jednom z dalších vydání Berounského deníku.