Úředníci totiž zahajují kontroly těchto dokumentů, a nejen to. Zaměří se i na samotné kotle a na to, co v nich lidé spalují. Kdo může očekávat oznámení o návštěvě úředníků? Každý majitel kotle na tuhá paliva, krbu či kamen. Zástupci odborů životního prostředí budou ale nejprve reagovat na podněty, které na úřady odeslali lidé, kteří upozornili na spalování plastů u souseda nebo dalších obyvatel obcí a měst.

Berounští úředníci takové upozornění ještě nezaznamenali, zato do Hořovic jich přišlo hned několik. Na další místa se zaměří i samotní úředníci. „I my máme vytipované domy, kde se předpisy zřejmě porušují," konstatovali zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Hořovice.

Úředník ale nemůže u domů zazvonit a žádat přístup ke kotli. „Lidi budeme předem informovat, a to podle kontrolního řádu," upozornil za hořovický úřad David Grunt. Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice bude provádět kontrolu kotlů včetně dokladů o dokončené revizi kotle od měsíce února.
Jeho zástupci přihlédli k tomu, že někteří nestihli včas povinnou revizi provést, proto po dobu měsíce ledna žádné kontroly neprobíhaly. 

Každý občan, který vlastní kotel na tuhá paliva o tepelném příkonu od 10do 300 kW včetně, si musí podle zákona zákona o ochraně ovzduší jednouza dva kalendářní roky zajistit technickou kontrolu tohoto kotle, a to prostřednictvím osoby, která má k této kontrole uděleno oprávnění. „To platí pro kotle, kamna, krby, krbové vložky, včetně podomácku vyrobených kotlů o uvedeném příkonu," upozornil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice David Grunt s tím, že povinnost se týká rodinných domů i veškerých chat.

Doklad o revizi je každý vlastník kotle na tuhá paliva povinen předložit na vyžádání příslušnému úřadu. Pokud tak dotyčná osoba neučiní, může správní orgán uložit pokutu až ve výši dvaceti tisíc korun fyzické osobě a padesát tisíc fyzické osobě podnikající či právnické osobě. „Kontroly kotlů budou prováděné především tam, kde je podezření, že dotyčná osoba spaluje domovní odpad, zejména pak plastový odpad – PET lahve, které při spalování v běžném kotli obsahují velké množství chlóru, kterýv reakci s ostatním odpadem vede ke vzniku toxických dioxinů," vysvětluje David Grunt.

Při spalování domovního odpadu tak dotyčný ničí okolní ovzduší a dále spalování PET lahví vede k takzvané chlorové korozi, která může kotel i komín zničit.
Samotné kontroly kotlů budou probíhat tam, kde je viditelné, že do ovzduší odchází z daného domu viditelně odlišný kouř, kdy je přímo Ministerstvem životního prostředí stanovena přípustná tmavost kouře a pro toto zjištění se používá Ringelmannova metoda.

Dále budou zástupci úřadů při prohlídce kotlů odebírat vzorek spalin – popela a ten bude odeslán do akreditované laboratoře. V případě, že bude zjištěna přítomnost spalovaných PVC látek, bude uložena sankční pokuta. Metoda odběru popela je velmi přesná a stopy spalin po spalování domovního odpadu zůstávají v kotli i po vysypání popela, takže není možné, aby se vzorků ze spalování domovního odpadu dotyčná osoba zbavila.