Jejím zakoupením, tedy zaplacením 20 korun, občané dávali najevo svou angažovanost v boji proti tomuto nebezpečí. Prostředky získané sbírkou budou poskytnuty na provádění bezplatného anonymního testování na HIV, na pořádání preventivních besed pro studenty, žáky a učitele a na provoz azylového Domu světla.

„Akce Červená stužka má již dlouholetou tradici a rok od roku se nám daří zvyšovat počet zainteresovaných občanů i zvyšovat informovanost široké veřejnosti o této problematice. Několikrát bylo již bezpečně prokázáno, že hlavním činitelem schopným snižovat počet nakažených osob jsou právě tyto preventivní projekty pro mládež i dospělé. Každá koruna vložená do prevence se proto v konečném účinku vrací mnohonásobně,“ uvedl známý sexuolog Radim Uzel.

Z berounského gymnázia se do této akce zapojili studenti prvního ročníku. „Možnost byla nabídnuta celé naší třídě a my jsme se jednohlasně rozhodli, že se zapojíme. Byla to skvělá zkušenost a všechno, co jsme měli, jsme prodali za dvě hodiny. Někteří lidé byli zvlášť příjemní, takže bychom do toho šly určitě znovu,“ sdělily studentky Bára Staňková a Petra Holá. K 31.10.2007 bylo celkem zaznamenáno 1020 HIV pozitivních lidí. Z toho u 230 propukl AIDS a 130 lidí zemřelo. V letošním roce se ke stejnému datu nově infikovalo 100 lidí. Zpomalení, nebo ještě lépe zastavení infekce je samozřejmou snahou lidstva na prahu třetího tisíciletí.

Další informace o kampani Červená stužka na adrese www.planovanirodiny.cz