Lokální pomoc lidem v nouzi je hlavní myšlenou celé akce. „Takovým hlavním mottem je získat další lidi pro naší myšlenku podpory charitativního projektu Péče o potřebné, kteří žijí v našem regionu. Aby lidé věděli, že mohou jejich prostředky pomoct teď a tady. Mezi naše klienty patří ti, kteří si nemohou například dovolit pečovatelské či ošetřovatelské služby,“ řekl ředitel charity Petr Horák.

Pečovatelská auta charity zajíždí i do těch nejzazších koutů regionu. „Toto je sice činnost ryze ztrátová, ale zato velmi potřebná. Zároveň se jedná pouze o základní výčet služeb, ke kterým tímto způsobem, jako je právě Běh pro charitu, získáváme peníze,“ upřesnil ředitel s tím, že například jedna z klíčových činností je i provoz stacionáře a péče o klienty s demencí. S ní souvisí i osvěta, jak toto onemocnění včas odhalit, kterou se charita bude snažit šířit i během čtvrteční akce. Lidé si tak mohou například vyzkoušet test paměti.

Pomoct mohou i podnikatelé. „Snahou je do podpory vtáhnout i firmy, podnikatele a instituce působící na Berounsku,“ řekl ředitel. Podle jeho slov mezi velké hráče, kteří již berounskou Charitu podporují, patří například holding Akeso, loděnická GZ Media, síť prodejců Škodovek Dupol či VAK Beroun.

Pomoc při pandemii

Byla to právě i Charita Beroun, která se například během loňského pandemického roku významně podílela na pomoci. „Během epidemie jsme se stali hlavním partnerem krizového štábu v Berouně a podařilo se nám oslovit přes stovku dobrovolníků, kteří pomáhali lidem, kde bylo potřeba. Jednalo se například o šití roušek, dovezení nákupu, venčení domácích mazlíčků či montáž televizní antény,“ vylíčil Petr Horák.

Během stejného období díky darům od firmy Microsoft charita rozdala 16 tun potravin. „Společně s rouškami jsme rozvezli potraviny za zhruba jeden milion korun, které šly především lidem, jež se kvůli pandemii ocitli v existenční nouzi, když přišli o většinu svých příjmů,“ dodal ředitel.

Za tyto činy byla činnost charity odměněna. „V prosinci minulého roku jsme převzali Cenu města Beroun. Ta se uděluje většinou významným osobnostem, a protože jsme asi teprve druhou organizací v regionu, která ji získala, o to více si jí vážíme,“ uzavřel Petr Horák. Běh pro charitu začíná již ve 14 hodin a startovné na hlavní běh je 100 korun. Ten se poběží od 18 hodin. Mezitím bohatý program nabídne pro děti různé soutěže, skákací hrad či malování na obličej. Lidé si budou moct vyzkoušet kruhový trénink a vystoupí zde i mažoretky Berounské hvězdičky.