Celebrující arcibiskup poděkoval za úspěšnou třicetiletou existenci Charity Beroun. „Ona charita je samozřejmě starší. Žila mezi lidmi pod různými názvy a v naší republice byla s tímto názvem založena už před sto lety. Za komunismu byla téměř zrušena a předělaná na úplně něco jiného a její činnost se hodně rozcházela s tím, co dělá dnes. Nicméně po roce 1990 se ji podařilo úspěšně obnovit, protože jsme cítili, že nemůžeme žít bez služby lásky,“ uvedl mimo jiné během mše Jan Bosco Graubner.

Duchovní rovněž připomenul spornou diskusi, jež se vedla několik let a kterou vyvolali politici, zda charita vůbec patří do církve. „Říkali, že bychom měli udělat nějaký spolek. Nicméně naštěstí ústavní soud byl tak moudrý, když potvrdil, že charita je součást života církve,“ poznamenal dále 25. primas český.

V průběhu asi hodinové mše vystoupil i ředitel Charity Beroun Petr Horák. Ten kromě jiného poděkoval všem, kteří se na podpoře a chodu organizace podíleli nebo stále podílí. Zároveň vyjádřil vděčnost i arcibiskupovi, že se středeční mše ujal. Graubner posléze k příležitosti kulatého výročí předal řediteli medaili.

Více informací a zajímavostí o Charitě Beroun si můžou kolemjdoucí přečíst na panelech venkovní výstavy v galerii Pěší zóna u Plzeňské brány.