Pro poradnu už je také dojednaná advokátka z regionu, která bude potřebným radit. Předpokládá se, že by se lidé nejčastěji ptali ohledně věcí, které souvisejí s dluhovou problematikou. Ředitel Charity Beroun již v minulosti uvedl, že s pomocí služeb poradny chtějí zabránit tomu, aby lidé přišli například o střechu nad hlavou.

Projekt přitom podle jeho slov reaguje na reálnou potřebu, kdy služba v současné době chybí. „Hořovická radnice v minulosti tyto právní služby poskytovala,“ připomněl. Třebaže se ještě nebylo možné objednat na schůzku s advokátkou, zájem velmi pravděpodobně o tuto službu bude.