Farní charita Beroun poskytuje v současné době celkem devět sociálních služeb a svými projekty výrazně pomáhá nejen obyvatelům Berouna, ale i okolí. V letošním roce vznikl v Berouně denní stacionář pro seniory, kde bylo vytvořeno jedenáct pracovních míst, a díky dotacím z Evropské unie došlo k rozšíření
i dalších služeb, které dávají lidem novou šanci.

„V současné době pečujeme o osoby bez přístřeší, pro které je určený projekt Azylového domu svatého Jakuba v Berouně, denní centrum a noclehárna. Dále se staráme o seniory, kterých se týká projekt terénní pečovatelské služby a denní stacionář. V neposlední řadě pečujeme o matky s dětmi a o mládež, kterým je určený Klub Betlém v Lochovicích. Ten je nejen rodinným centrem, ale také nízkoprahovým klubem. Všichni tito klienti se navíc ještě školí v počítačovém a vzdělávacím centru,“ popsala ředitelka Farní charity Beroun Jana Civínová, podle které byl rok 2007 pro Farní charitu velmi těžký. „I na nás dopadlo omezování státního rozpočtu v sociální oblasti, a to se nejvíce projevilo na Klubu Betlém v Lochovicích. Na tento projekt jsme potřebovali částku přes dva miliony korun, ale dostali jsme pouze 300 tisíc. Jeho provoz jsme tedy museli omezit na minimum. Přesto se nám jej podařilo udržet díky lidem, kteří nám pomohli, a těm ze srdce děkuji,“ uvedla Civínová, která přes tyto potíže hodnotí letošní rok jako úspěšný. I proto se organizace rozhodla uspořádat prodejní výstavu, která v Konírně Muzea Českého krasu potrvá do 18. listopadu. Návštěvníkům se tak nabízí pohled na svět z jiné perspektivy, a to očima lidí bez domova, dětí, seniorů a všech těch, kteří využívají sociálních služeb Farní charity. Prostřednictvím prezentovaných děl se lidé mohou blíže seznámit s její činností a zakoupením některého z výtvorů podpoří přímo autory nebo jednotlivé projekty.